erikoistyöt

Korotamme porraskaiteita nykypäivän vaatimusten ja rakennusmääräysten mukaiseksi.

Perusparannamme metalliportaita. Portaat puretaan, hiekkapuhalletaan, maalataan ja vahvistetaan nykypäivän säännösten mukaiseksi. Portaiden perusparannuksella saadaan vanhoista portaista uutta vastaavat portaat kustannustehokkasti.

Alihankinta

Putkien mankelointi
- taivutamme erilaisia ympyräkehiä

Levyjen särmäys
- suoritamme pienimuotoista ohutlevyjen särmäystä. (ei levytyöasemaa)

Muita erikoistöitä
- luokkahitsausta
- pienimuotoisia hiekkapuhallustöitä
- erilaisten metalliosien valmistusta alihankintana